Συντελεστές

Σκαλτσάς, Διογένης
Χορευτής

Σπουδές: Υπότροφος του Quasistellar studio. Κρατική Σχολή Ορχηστική Τέχνης. Έχει συνεργαστεί κυρίως με το χοροθέατρο Quasistellar, το χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, την Hellenic dance co, την ομάδα griffon και τον Δ. Παπαϊωάννου.