Συντελεστές

Λιόντου, Κατερίνα
Χορεύτρια

Σπουδές: Κρατική Σχολή Χορού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο φεστιβάλ της Καλαμάτας, στο impulstanz festival της Βιέννης καθώς και σεμινάρια που έδωσαν χορευτές και χορογράφοι στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΚΣΟΤ. Έχει συνεργαστεί με τον Δ. Παπαϊωάννου στην παραγωγή Μήδεια και με την ομάδα του Χ. Μανταφούνη στα έργα Εν κινήσει και Άσπρο χαρτί. Συνεργάστηκε, επίσης, με τη χοροθεατρική ομάδα X-it (Waltz), με τον Κ. Ρήγο (Δάφνις και Χλόη) και με την Α. Στελάτου (7 θανάσιμα αμαρτήματα).