Συντελεστές

Φουντούλη, Μαρία
Χορεύτρια

Σπουδές: Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Τελειόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας. Συνεργάστηκε με τις ομάδες χορού Λάθος Κίνηση, ομάδα σύγχρονου χορού του Χ. Μανταφούνη, Ζήτα, ομάδα χορού Κ. Τσιούκα, Lumi dance company, Hellenic dance co, Χορευτές κ.ά. Με τους sinequanon συνεργάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2011, στο φεστιβάλ Καλαμάτας.