Συντελεστές

Μασαλάς, Γρηγόρης
Σκηνοθέτης

Φωτογραφικό Υλικό

© Σωκράτης Ιορδανίδης / "Ο αφορεσμένος"

© Σωκράτης Ιορδανίδης / "Ο αφορεσμένος"