Συντελεστές

Μαργαρίτης, Γιάννης
Σκηνοθέτης, φωτιστής

Φωτογραφικό Υλικό