Τέχνη του δρόμου

Καλλιτέχνες της Street Art μπορούν να στέλνουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδους προτάσεις συνεργασίας και δείγματα δουλειάς, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Πρόταση συνεργασίας
Εθνικής Αμύνης 2
546 21 Θεσσαλονίκη

είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
Επιστροφή