Χορός
Επαγγελματίες χορευτές αλλά και ομάδες επαγγελματιών ή ερασιτεχνών χορευτών, μπορούν να στέλνουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδους τα βιογραφικά τους και ολοκληρωμένες προτάσεις συνεργασίας, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Πρόταση συνεργασίας
Εθνικής Αμύνης 2
546 21 Θεσσαλονίκη

είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
Επιστροφή