Πρόταση κειμένου

Αν θέλετε να προτείνετε ένα κείμενό σας στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μπορείτε να το στείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Τμήμα Δραματολογίου
Εθνικής Αμύνης 2
ΤΚ 546 21
Θεσσαλονίκη
 
ή ηλεκτρονικά στις διευθνύνσεις [email protected] και [email protected]
Επιστροφή