Κατάθεση έργων/ Προτάσεων

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους συγγραφείς ή σκηνοθέτες να καταθέσουν θεατρικά έργα (πρωτότυπα ή διασκευές), μεταφράσεις ή προτάσεις στο Γραφείο Δραματολογίου.  Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός κατάθεσης έργου.

Θεατρικά κείμενα – Προτάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται:  

1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση : «Καλλιτεχνική πρόταση» ή «Κατάθεση θεατρικού έργου».

2. Ταχυδρομικά (ή courier) στη διεύθυνση:

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Εθνικής Αμύνης 2
ΤΚ 54621   Θεσσαλονίκη
Υπ’όψιν Γραφείου Δραματολογίου

Όλες οι έγκυρα κατατεθειμένες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ταξινομούνται και φυλάσσονται στο αρχείο του Γραφείου Δραματολογίου. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεν διασφαλίζει νομικά τα πνευματικά δικαιώματα των έργων. Ο αριθμός πρωτοκόλλου κατοχυρώνει ημερολογιακά την κατάθεσή τους.


Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:
  • Στοιχεία επικοινωνίας  (όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του ατόμου / φορέα που καταθέτει την πρόταση.
  • Τίτλο και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.
  • Το βιογραφικό του αποστολέα και τα βιογραφικά συντελεστών (εάν η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες).
  • Κείμενα, CD, DVD και όποιο άλλο υλικό κρίνεται αναγκαίο για την υποβολή της πρότασης. Τα αρχεία που υποβάλλονται στο ΚΘΒΕ δεν επιστρέφονται.

Το Κρατικό  Θέατρο Βορείου Ελλάδος δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος  θα ενημερώσει για την παραλαβή της πρότασης αλλά δεν υποχρεούται σε κανενός είδους αξιολόγησή της. Σε περίπτωση επιλογής έργου για την ένταξή του στο ρεπερτόριο του ΚΘΒΕ,  το Γραφείο Δραματολογίου επικοινωνεί άμεσα με τον συγγραφέα για να τον ενημερώσει για τις διαδικασίες που πρόκειται να τηρηθούν.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές μέσω e-mail, στην διεύθυνση: [email protected]
Επιστροφή