Ηθοποιοί

Επαγγελματίες ηθοποιοί μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο Γραφείο Παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Γραφείο Παραγωγής
Εθνικής Αμύνης 2
546 21 Θεσσαλονίκη

είτα ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected]
Επιστροφή