Ενημέρωση - Νέα

Συνεργασία του KΘΒΕ με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας > (5/4/2018)

Συνεργασία του Κ.Θ.Β.Ε με το
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ανταποκρινόμενο στην ευθύνη του ως ένας από τους κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, εγκαινιάζει στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, μια στενή συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα το Δ. Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα 12 Κέντρα που προέκυψαν από τη συνένωση όλων των πρώην Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Παρέχει υπηρεσίες φροντίδας και κλειστής περίθαλψης σε άτομα με αναπηρία, λειτουργικής, κοινωνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης, χρόνιας νοσηλείας, αλλά και λειτουργίας εξω-ιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης μέσα στη κοινότητα. Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλλει στην προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 

 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, ο ηθοποιός του ΚΘΒΕ Χρύσανθος Καγιάς με τη συνδρομή των ειδικών επιστημόνων που πλαισιώνουν το Κέντρο, αναλαμβάνει εθελοντικά το συντονισμό δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε περιθαλπόμενους του  Γηριατρικού  Ανδρών και Γυναικών, των τμημάτων Οικογένειας και «Κυψέλη», όπου διαβιούν άτομα με νοητική υστέρηση και με τους περιθαλπόμενους στη Μονάδα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης στην Καλαμαριά.
 
Οι δραστηριότητες, που συντονίζει ο κ. Καγιάς, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνικοποίηση, στη βελτίωση έκφρασης λόγου και συναισθήματος μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, στη δημιουργική τους απασχόληση, στη βελτίωση αίσθησης χαράς και ψυχαγωγίας μέσα από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες, στην ανάπτυξη των αντιληπτικών και κινητικών τους ικανοτήτων, στην ανάπτυξη των συντονιστικών  τους ικανοτήτων, στο να καλλιεργήσουν την εκφραστικότητα και τη δημιουργικότητά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού ομάδας, να αυτενεργήσουν καθώς και να αναπτύξουν τη φαντασία τους.
 

Επιστροφή