image

Ενημέρωση - Νέα

Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΚΘΒΕ (14/11/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω για την κατάθεση αιτήσεων για την προσφορά της εθελοντικής τους απασχόλησης κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των παραστάσεων του ΚΘΒΕ  για το χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2014 έως 10  Φεβρουαρίου 2015  και σας καλεί να καταθέσετε τις αιτήσεις σας σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

To Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (στο εξής καλούμενο ΚΘΒΕ), αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους θεατρικό και ευρύτερα πολιτιστικό οργανισμό στη χώρα μας. Με 5 χειμερινές σκηνές, 2 υπαίθρια θέατρα αλλά και με την πραγματοποίηση πανελλαδικών και διεθνών περιοδειών, λειτουργεί ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού από το 1961.

O καλλιτεχνικός προγραμματισμός του ΚΘΒΕ παρουσιάζει σε ετήσια βάση ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις εσωτερικές παραγωγές του θεάτρου, με συμπαραγωγές με άλλους θεατρικούς οργανισμούς, αφιερώματα, μετακλήσεις παραστάσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δραστηριότητά του ΚΘΒΕ επεκτείνεται επίσης και σε άλλους τομείς του πολιτισμού, όπως η εκπαίδευση, η λογοτεχνία, οι εικαστικές τέχνες, η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, διεθνών φεστιβάλ, θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων και κοινωνικών δράσεων.

Για πληρέστερη εικόνα του ΚΘΒΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο  www.ntng.gr

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος πρακτικά οργανώνει μια στρατηγική, οι βασικοί άξονες της οποίας είναι οι ακόλουθοι:
 • Επιλογή ρεπερτορίου ευρείας γκάμας.
 • Χαμηλή τιμολογιακή πολιτική και διαβαθμίσεις παροχών.
 • Έμφαση στην κοινωνική πολιτική απέναντι σε ομάδες πληθυσμού που για διάφορους λόγους δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη θεατρική πράξη.
 • Έμφαση στην παραγωγή παραστάσεων υψηλής αισθητικής για παιδιά και νέους.
 • Διεξαγωγή κοινωνικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Αξιοποίηση εναλλακτικών θεατρικών χώρων.
 • Ενίσχυση δεσμών και συνεργασιών με τοπικούς φορείς, κοινωνικά ιδρύματα και φιλανθρωπικούς οργανισμούς.
 • Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας.
PE0340J0023v01
 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο ρόλος του Εθελοντή προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν:
 1. Συνέπεια και ευγένεια προς τους υπαλλήλους του ΚΘΒΕ, τους λοιπούς εθελοντές, τους θεατές των παραστάσεων του ΚΘΒΕ.
 2. Δεξιότητες επικοινωνίας.
 3. Συνεργασία με τους υπόλοιπους  εθελοντές και το προσωπικό του ΚΘΒΕ.
 4. Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση άλλων γλωσσών.
 5. Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών θα συνεκτιμηθεί.
 6. Ευπρεπή εμφάνιση και κόσμια συμπεριφορά. 
 
Γ.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα λοιπά δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι την 24η  Νοεμβρίου 2014 και ταυτόχρονα  με την αίτησή τους θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους και  τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 2. Όσοι  τελικά επιλεγούν να προσφέρουν την εθελοντική τους απασχόληση,  θα προσχωρήσουν  ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό, που θα συντάξει το ΚΘΒΕ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση όπως παρακάτω στη παράγραφο Δ.2 αναφέρεται.
 3. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής.
 4. Η  πρώτη επιλογή των εθελοντών θα γίνει  από ειδική επιτροπή του ΚΘΒΕ και η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά την ανέλεγκτο κρίση της Διεύθυνσης του ΚΘΒΕ.  Επί πλέον πέραν των ατόμων που θα επιλεγούν, θα σχηματισθεί κατάλογος με επιπλέον επιλαχόντες, τους οποίους και δύναται το ΚΘΒΕ να καλέσει να προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους κατά τη κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.
 5. Κατά τη κρίση του ΚΘΒΕ μπορεί να κληθούν οι υποψήφιοι από την ειδική επιτροπή  για συνέντευξη  σε χρόνο που θα καθορίσει το ΚΘΒΕ.
 6. Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια αποκλειστικά επιλογής του ΚΘΒΕ.
 
Δ. ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στην Αίτηση Συμμετοχής  πρέπει να περιλαμβάνονται:
 
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία η πρόταση  απευθύνεται (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) και η φράση: “Αίτηση Συμμετοχής για την προσφορά Εθελοντικής απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης της υποδοχής των θεατών των παραστάσεων του ΚΘΒΕ που θα πραγματοποιηθούν από  1 Δεκεμβρίου 2014 έως 31 Ιανουαρίου 2015.
 • Η ημερομηνία κατάθεσης της  αίτησης
 • Τα πλήρη στοιχεία και βιογραφικό του υποψηφίου
2. Οι υποψήφιοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή εάν είναι υπήκοοι άλλων χωρών να γνωρίζουν καλά  την Ελληνική γλώσσα.
 
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ημερομηνία υπογραφής ίδια με αυτή της αίτησης, από την  οποία να προκύπτει ότι:
 
3.1. Δεν  έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική. συμπαράστασης),  ή ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχει απολυθεί  με όρους (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
 
3.2. Ότι η απασχόλησή του παρέχεται εθελοντικά και δεν υποκρύπτεται στο συμφωνητικό εξαρτημένη εργασία.
 
4. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί επίσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και σε κάθε περίπτωση, εάν επιλεγεί, ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμφωνητικού.
 

PP0676J0006v01


Ε. Λοιποί ουσιώδεις όροι που θα περιληφθούν και στη συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης μεταξύ του υποψηφίου και  του ΚΘΒΕ :

 1. Ο Εθελοντής  θα προσφέρει τις  υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή κατά το ως άνω χρονικό διάστημα σε όποιο τμήμα και σε όποια παράσταση κρίνεται αναγκαία από τους υπεύθυνους του ΚΘΒΕ, οι οποίοι θα καθορίζουν και το ωράριο του και δηλώνει ότι θα είναι  συνεπής στις υποχρεώσεις του και θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις των υπευθύνων του ΚΘΒΕ, στους οποίους και θα αναφέρεται άμεσα για κάθε συμβάν που τυχόν προκύψει κατά την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
 2. Ο εθελοντής  συμφωνεί ότι  με την παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών, δεν  δημιουργείται σχέση εργασίας με το ΚΘΒΕ και δηλώνει ότι δεν έχει αξιώσεις αποζημίωσης από την εκτέλεση-παροχή των εθελοντικών του υπηρεσιών.
 3. Ο εθελοντής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από το ΚΘΒΕ, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του να αποδεχθεί την ένδυση χορηγικού διαφημιστικού αξεσουάρ (μπλουζάκι, φουλάρι κ.λ.π.)
 4. Το ΚΘΒΕ σε αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς θα προσφέρει στον εθελοντή την δωρεάν είσοδο του σε προκαθορισμένες παραστάσεις των έργων του ΚΘΒΕ, που  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρόνο της θητείας του.
 5. Η υποβολή αίτησης  από τους υποψηφίους και τυχόν συνέντευξη αυτών στην ειδική επιτροπή του ΚΘΒΕ δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα των υποψηφίων και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του οργανισμού  προς αυτούς από καμία αιτία.
 6. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα κληθούν εντός πέντε ημερών (5) να υπογράψουν  την σχετική συμφωνία εθελοντικής απασχόλησης, στην  οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους συμφωνίες.
 7. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας εκ μέρους του επιλεγέντος  υποψηφίου εθελοντή, συνεπάγεται τη μονομερή από το ΚΘΒΕ λύση της Σύμβασης αζημίως.
 8. Σε περίπτωση που ο εθελοντής  επιθυμεί να σταματήσει την παροχή της εθελοντικής απασχόλησής του, οφείλει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του ΚΘΒΕ  3 ημέρες  πριν την αποχώρηση του, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε βλάβη και ζημία του ΚΘΒΕ.
 9. Οι υποψήφιοι  έχουν την αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για κάθε ζημία ή βλάβη, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους κατά την προσφορά της εθελοντικής απασχόλησής τους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Βούρος


 

Επιστροφή