Τίτλος Πράξης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΑΣΟΥΣ ΚΘΒΕ
Προϋπολογισμός: 350.000
Ημερομηνία Ένταξης: 10/10/2016
Νομός: Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 6γ1 - Προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος
Δράση: 6γ3 - Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού
Ταμείο συγχρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Φυσικό Αντικείμενο Η Πράξη αφορά την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του Φεστιβάλ Δάσους, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτιστική και καλλιτεχνική διοργάνωση της Θεσσαλονίκης κατά τους θερινούς μήνες.

Ειδικότερα η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει:
(α) Σημαντικές θεατρικές παραστάσεις από το εξωτερικό.
(β) Διοργάνωση σειράς διαλέξεων και master classes με τίτλο "Έλληνες στον κόσμο".
(γ) Έκθεση ιστορικών κοστουμιών από το βεστιάριο του ΚΘΒΕ. Η έκθεση αναδεικνύει  και α προβάλει 100 και πλέον κοστούμια σε ειδικά διαμορφωμένες προθήκες  στους χώρους του Βασιλικού Θέατρου.

Η έκθεση θα είναι καθημερινά ανοικτή στο κοινό και διοργανώνονται ξεναγήσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται δράσεις δικτύωσης και προβολής του Φεστιβάλ με ΟΤΑ, Μουσεία, Φεστιβάλ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ΜΜΕ, ΝΠΙΔ της χώρας και του εξωτερικού με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού του Φεστιβάλ Δάσους και την ανάδειξή του σε σημαντικό πόλο έλξης πολιτιστικού τουρισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης προβλέπεται για δύο έτη 2017 και 2018.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται κατά τους θερινούς μήνες και οι παράλληλες εκδηλώσεις του εκτείνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.