4ο Φεστιβάλ Δάσους

4ο Φεστιβάλ Δάσους
Θέατρο Δάσους, 04/06/2018

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Μάιος - Σεπτέμβριος 2018
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός (19/05/2018 - 27/05/2018)
Φωτογραφικό Υλικό