Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 17/12/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς

Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Κώστας Σαντάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα, Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς

Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Δημήτρης Σιακάρας

Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς