Μόνιμη Έκθεση κοστουμιών: Ίχνη του εφήμερου

Φωτογραφίες

Μόνιμη Έκθεση κοστουμιών: Ίχνη του εφήμερου
Θέατρο
Βασιλικό Θέατρο, 31/5/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από τα εγκαίνια της έκθεσης
Φωτογραφικό Υλικό
Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό


Κοινό

Κοινό

Κοινό


Κοινό

Κοινό

Ιουλία Σταυρίδου, Γιάννης Αναστασάκης

Ιουλία Σταυρίδου, Γιάννης Αναστασάκης, Αλέξανδρος Θάνος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού)

Ιουλία Σταυρίδου, Γιάννης Αναστασάκης, Αλέξανδρος Θάνος (Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού)

Ιουλία Σταυρίδου, Γιάννης Αναστασάκης

Κοινό

Κοινό


Κοινό