Μικρά Διονύσια

Φωτογραφίες

Μικρά Διονύσια
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 27/06/2011
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γ. Αρμένης, Φ. Μπαξεβάνη

Γ. Αρμένης

Αλ. Σακελλαροπούλου

Λ. Γεωργακόπουλος

Μ. Καραμήτρη, Ν. Ψαρράς

Χορός

Εύη Σαρμή

Δ. Κολοβός

Τ. Κουλίεβα

Φ. Μπαξεβάνη

Σ. Λάππου

Γ. Αρμένης

Λ. Λαμπράκη

Αλ. Σακελλαροπούλου

Αλ. Σακελλαροπούλου

Γ. Μαλλούχος

Γ. Μαλλούχος

Β. Σπυρόπουλος

Γ. Καλατζόπουλος

Δ. Κολοβός