Μικρά Διονύσια

Μακέτες

Μικρά Διονύσια (2012)
Η μακέτα φωτογραφήθηκε στο Αρχείο του ΚΘΒΕ
. Πεζανού, Λίλη - Σκηνικά
Τρισδιάστατη μακέτα
Η διάταξη των τεμαχίων της μακέτας δεν έγινε από τη σκηνογράφο και δεν είναι ακριβής
Φωτογραφικό Υλικό

Λεπτομέρεια


Λεπτομέρεια