ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ


 

NEWSLETTER


Δάφνες και πικροδάφνες

Φωτογραφίες

Δάφνες και πικροδάφνες
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Κεντρική Σκηνή, 09/02/2010
. Χρυσοχοΐδης, Γιώργος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός, Τ. Πανταζής, Σ. Σαραφιανός

Ν. Μαγδαληνός

Θ. Κεραμίδας

Τ. Πανταζής

Θ. Κεραμίδας, Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Θ. Κεραμίδας

Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός

Θ. Κεραμίδας, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής

Σ. Σαραφιανός, Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής

Σ. Σαραφιανός

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Ν. Μαγδαληνός

Τ. Πανταζής

Σ. Σαραφιανός, Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός, Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Σ. Σαραφιανός, Θ. Κεραμίδας, Τ. Πανταζής, Ν. Μαγδαληνός

Ν. Μαγδαλινός, Θ. Κεραμίδας

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής

Σ. Σαραφιανός, Τ. Πανταζής