Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών υπερτιτλισμού και μεταφράσεων > (16/5/2018)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών υπερτιτλισμού & μεταφράσεων σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Φεστιβάλ Δάσους ΚΘΒΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την πλήρη πρόσκληση.
  

Επιστροφή