Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Απάντηση σε ερωτήματα (από 21/2) σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή προμηθευτή ‘’Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου’’ (21/2/2014)

Eρωτήματα (από 21/2/2014) σχετικά με τη διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή ''Ενεργειακών Συστημάτων Θεάτρου ΕΜΣ και Βασιλικού Θεάτρου'' και η απάντησή του.

7 ΕΡΩΤΗΣΗ:
Kάποιος  ενδιαφερόμενος Προσφέρων εκτός  Θεσσαλονίκης, π.χ. από Αθήνα, πώς  θα προσκομίσει ταχυδρομικά  μέχρι τις 24/2 και ώρα 14 00, όταν  πρέπει να έχει μέσα στο Φάκελο Υ.Δ. μη πτώχευσης με γνήσιο  υπογραφής της ίδιας ημέρας (24/2) ;  Ούτε Courier δεν το κάνει  αυτό.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν ιδιοχείρως ή με courier τους φακέλους συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, όπως ορίζει η προκήρυξη.
 
 
8 ΕΡΩΤΗΣΗ:

Στα σχέδια που παραλάβαμε από το γραφείο προμηθειών, στο κτίριο του Βασιλικού Θεάτρου απεικονίζονται τρις (3) αερόψυκτες αντλίες θερμότητας και ένας (1) αερόψυκτος ψύκτης με ανάκτηση θερμότητας, ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αναφέρει για αντικατάσταση τεσσάρων (4) υφιστάμενων αντλιών θερμότητας χωρίς να γίνεται αναφορά εάν είναι με ανάκτηση θερμότητας ή όχι.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ισχύει ότι αναφέρει η προκήρυξη,  δηλαδή η μικρότερη αντλία θερμότητας δεν θα έχει τη δυνατότητα ανάκτησης.

Επιστροφή