Ανακοινώσεις - Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος > (1/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΘΒΕ, έχοντας υπόψη του την παρ. 2 του άρθρου 3A του Ν. 2273/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 3 του Ν. 4415/2016 ΦΕΚ Α’ 159/6.9.2016, δημοσιεύει εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος λόγω κήρυξης άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΓΤΖ469ΗΤΠ-ΥΟ9) και δημοσιεύθηκε σε δύο εφημερίδες.
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00–14.30) στην προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κυρία Ιωάννα Καρτάση, στα τηλέφωνα 2315 200006, Fax: 2310 223447, [email protected]
 

Επιστροφή