Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Δημοσιεύματα Τύπου

Ρωμαίος και Ιουλιέτα/ Εκπαιδευτικά προγράμματα
Σέξπιρ, Προκόφιεφ, χορός, εκπαίδευση
Αγγελιοφόρος, 19/11/2009

Η νέα παραγωγή του Χοροθεάτρου του Κ.Θ.Β.Ε.

Φωτογραφικό Υλικό