Αντιγόνη

Φωτογραφίες

Αντιγόνη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 06/11/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό