Αντιγόνη

Φωτογραφίες

Αντιγόνη
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 06/11/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Ζαχαράκος

Ι. Αϊβάζογλου, Ε. Ιωαννίδου, Δ. Κωσταντινίδης


Ε. Τσαπαρέλη

Ε. Ιωαννίδου, Ε. Τσαπαρέλη, Ι. Αϊβάζογλου, Μ. Ζαχαράκος


Μ. Ζαχαράκος, Ε. Τσαπαρέλη

Μ. Ζαχαράκος, Κ. Παπαδοπούλου


Κ. Κουρής

Μ. Ζαχαράκος

Σ. Αθηναίου, Δ. Κωσταντινίδης, Σ. Χριστοδουλοπούλου, Ε. Ευθυμίου, Ε. Μουρατίδου, Γ. Καραούλης


Κ. Παπαδοπούλου

Δ. Κωνσταντινίδης, Σ. Αθηναίου, Σ. Χριστοδουλοπούλου, Ε. Μουρατίδου


Γ. Καραούλης

Ι. Αϊβάζογλου, Σ. Χριστοδουλοπούλου, Μ. Συριόπουλος, Κ. Παπαδοπούλου, Σ. Αθηναίου, Ε. Ιωαννίδου, Ε. Μουρατίδου

Κ. Κουρής, Ε. Τσαπαρέλη


Κ. Παπαδοπούλου, Ε. Τσαπαρέλη