Αντιγόνη

Φωτογραφίες

Αντιγόνη
Θέατρο
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 13/10/2009
. Αμοιρίδης, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό