Ο Σιμιγδαλένιος

Φωτογραφίες

Ο Σιμιγδαλένιος
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 24/10/2009
. Παπαντωνίου, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θ. Δισλής, Χ. Ζαφειριάδου


Χ. Ζαφειριάδου, Θ. Δισλής

Χ. Ζαφειριάδου, Θ. Δισλής


Χ. Ζαφειριάδου

Χ. Ζαφειριάδου, Α. Παπαδόπουλος

Ε. Σωφρονίδου, Μ. Κάρτσιουνα

Γ. Κωσταντινίδης, Ε. Γαλιατσάτου, Μ. Σιώνας

Ε. Σωφρονίδου, Ε. Γαλιατσάτου

Μ. Ορφανού, Ι. Τσιγκουρλά, Ε. Σωφρονίδου, Θ. Φερετζέλης, Ε. Γαλιατσάτου

Μ. Ορφανού, Ι. Τσιγκουρλά, Χ. Τουμανίδου, Ε. Γαλιατσάτου

Μ. Ορφανού, Ι. Τσιγκουρλά, Χ. Γιαγκούλη

Ε. Σωφρονίδου, Μ. Σιώνας, Ε. Γαλιατσάτου, Χ. Γιαγκούλη

Ε. Σωφρονίδου, Χ. Γιαγκούλη, Μ. Σιώνας, Ε. Γαλιατσάτου


Χ. Ζαφειριάδου, Α. ΠαπαδόπουλοςΧ. Τουμανίδου, Π. Μέτσιος

Χ. Γιαγκούλη, Μ. Σιώνας, Ε. Γαλιατσάτου, Θ. Φερετζέλης

Γ. Κωσταντινίδης, Α. Παπαδόπουλος, Θ. Φερετζέλης, Μ. Σιώνας, Ε. Γαλιατσάτου, Χ. Γιαγκούλη, Ε. Σωφρονίδου

Α. Παπαδόπουλος, Μ. Σιώνας, Ε. Γαλιατσάτου, Χ. Γιαγκούλη, Ε. Σωφρονίδου

Α. Παπαδόπουλος, Ε. Γαλιατσάτου, Θ. Φερετζέλης, Μ. Σιώνας, Χ. Γιαγκούλη

Μ. Ορφανού, Χ. Ζάννη, Ι. Τσιγκουρλά, Μ. Κάρτσιουνα, Γ. Κωσταντινίδης

Α. Παπαδόπουλος, Ε. Γαλιατσάτου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Γιαγκούλη, Μ. Σιώνας, Ε. Σωφρονίδου

Γ. Κωσταντινίδης, Χ. Γιαγκούλη, Ε. Γαλιάτσου


Ε. Σωφρονίδου, Ε. Γαλιατσάτου

Ε. Σωφρονίδου, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Γαλιατσάτου

Ε. Γαλιατσάτου, Ε. Σωφρονίδου, Α. Παπαδόπουλος

Χ. Ζαφειριάδου, Α. Παπαδόπουλος

Α. Παπαδόπουλος, Χ. Γιαγκούλη, Ε. Σωφρονίδου, Ε. Γαλιατσάτου

Χ. Ζαφειριάδου, Α. ΠαπαδόπουλοςΧ. Ζαφειριάδου, Α. Παπαδόπουλος