Ελένη

Μακέτες

Ελένη (2008)
Πέντε ανδρικά κοστούμια
Ζωγραφική μακέτα σκηνικού
Φωτογραφικό Υλικό

Πολυδεύκης

Αιγύπτιος ναύτης

Τεύκρος (Κ. Χατζησάββας)

Θεοκλύμενος (Π. Μυρόφτσαλης)

Κάστορας (Θ. Γρηγοριάδης)