Αυτοί οι άνθρωποι...(Β')

Φωτογραφίες

Baroque είπατε;
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 17/11/2007
. Περίσσης, Ελευθέριος - Φωτογράφος
Σημείωση: Χορογραφία 'Baroque είπατε;'
Φωτογραφικό Υλικό

Υπόκλιση

Υπόκλιση