Αυτοί οι άνθρωποι...(Β')

Φωτογραφίες

Οικία 'Άλμπα'
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 17/11/2007
. Περίσσης, Ελευθέριος - Φωτογράφος
Σημείωση: Χορογραφία Οικία 'Άλμπα'
Φωτογραφικό Υλικό

Η. Τσάκωνας

Φ. Γρηγορίου


Η. Τσάκωνας

Η. Τσάκωνας, Φ. Γρηγορίου

Δ. Αντωνάκη

Ζ. Μπαρτζώκα

Δ. Αντωνάκη, Φ. Γρηγορίου