Αυτοί οι άνθρωποι...(Β')

Φωτογραφίες

Baroque είπατε;
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 17/11/2007
. Περίσσης, Ελευθέριος - Φωτογράφος
Σημείωση: Χορογραφία 'Baroque είπατε;'
Φωτογραφικό Υλικό


Ζ. Μπαρζώκα, Η. Τσάκωνας, M. Lachaume

Ζ. Μπαρζώκα, Η. Τσάκωνας, M. Lachaume

Ζ. Μπαρζώκα, Η. Τσάκωνας, M. Lachaume

Ζ. Μπαρζώκα, M. Lachaume

M. Lachaume

Ζ. Μπαρζώκα, Η. Τσάκωνας, M. Lachaume

Ζ. Μπαρζώκα, Η. Τσάκωνας, M. Lachaume

Η. Τσάκωνας

M. Lachaume, Ζ. Μπαρζώκα