Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν

Φωτογραφίες

Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός
. Παπαντωνίου, Κώστας - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό