Χειμωνιάτικο Παραμύθι

Φωτογραφίες

Χειμωνιάτικο Παραμύθι
Παράσταση
Σημείωση: Ηθικόν Ακμαιότατον
Φωτογραφικό Υλικό