Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

Φωτογραφίες

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 13/09/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θίασος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Ευανθία Σωφρονίδου

Δημήτρης Κολοβός

Στέργιος Τζαφέρης, Δημήτρης Κολοβός

Δημήτρης Κολοβός, Στέργιος Τζαφέρης

Στέργιος Τζαφέρης, Μανώλης Φουντούλης

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Ιωάννης Βαρβαρέσος


Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος, Ιωάννης Βαρβαρέσος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός, Βασίλης Παπαδόπουλος

Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός, Βασίλης Παπαδόπουλος

Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός

Γιάννης Γκρέζιος

Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Κατερίνα Πλεξίδα, Παναγιώτα Μπιμπλή, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος

Στέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος, Κατερίνα Πλεξίδα, Παναγιώτα Μπιμπλή

Άννα Κυριακίδου, Στέργιος Τζαφέρης

Άννα Κυριακίδου, Στέργιος Τζαφέρης

Στέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Άννα Κυριακίδου

Στέργιος Τζαφέρης, Κατερίνα Πλεξίδα

Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Θίασος

Θίασος

Θίασος

Θίασος

Θίασος

Θίασος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Δημήτρης Καρτόκης, Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κυριακίδου, Κατερίνα Πλεξίδα, Στέργιος Τζαφέρης

Δημήτρης Καρτόκης, Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κυριακίδου, Κατερίνα Πλεξίδα, Στέργιος Τζαφέρης

Παναγιώτα Μπιμπλή, Δημήτρης Καρτόκης

Παναγιώτα Μπιμπλή, Δημήτρης Καρτόκης

Λευτέρης Αγγελάκης, Αίγλη Κατσίκη

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Πολυξένη Σπυροπούλου

Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Καρτόκης

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος