Κάθε φορά που βρέχει μοναξιά

Φωτογραφίες

Κάθε φορά που βρέχει μοναξιά
Συνέντευξη τύπου
Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 7/3/2018
Φωτογραφικό Υλικό