Πίσω από τους Πίνακες. Μία συνομιλία με τη ζωγραφική του Πάρι Πρέκα

Φωτογραφίες

Πίσω από τους Πίνακες. Μία συνομιλία με τη ζωγραφική του Πάρι Πρέκα
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, 13/12/2017
. Στυλιανίδης, Νώντας - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την δράση στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ στις 13/12/2017
Φωτογραφικό Υλικό

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα

Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μάρα Τσικάρα

Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρα Τσικάρα

Κοινό

Κοινό

Μαριάννα Πουρέγκα

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Μάρα Τσικάρα, Μαριάννα Πουρέγκα

Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα