Περιμένοντας τον Γκοντό

Φωτογραφίες

Περιμένοντας τον Γκοντό
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 31/1/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν, Δημήτρης Σωτηρίου

Γιάννης Αναστασάκης

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Μάνος Μυλωνάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν

Μάνος Μυλωνάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν

Μάνος Μυλωνάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν

Μάνος Μυλωνάκης, Γιάννης Αναστασάκης, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν, Δημήτρης Σωτηρίου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν

Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Κέννυ Μακλέλλαν, Δημήτρης Σωτηρίου