Περιμένοντας τον Γκοντό

Φωτογραφίες

Περιμένοντας τον Γκοντό
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 17/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος
Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας


Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος


Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας


Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Θανάσης Ραφτόπουλος

Θανάσης Ραφτόπουλος

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος

Θανάσης Ραφτόπουλος, Γιώργος Ραφτόπουλος
Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Φούλης Μπουντούρογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας


Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Φούλης Μπουντούρογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γιώργος Καύκας

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γιώργος Καύκας

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Φούλης Μπουντούρογλου

Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Φούλης Μπουντούρογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος


Γιώργος ΚαύκαςΓιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος ΧατζησάββαςΓιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Φούλης Μπουντούρογλου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Γιώργος Καύκας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας
Φούλης Μπουντούρογλου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Φούλης Μπουντούρογλου, Γιώργος Καύκας, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου