Ελίζα

Φωτογραφίες

Ελίζα
Παράσταση
Βασιλικό Θέατρο, 3/12/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Η συγγραφέας Ξένια Καλογεροπούλου στο ΚΘΒΕ
Φωτογραφικό Υλικό

Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης

Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης

Κοινό

Ξένια Καλογεροπούλου
Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Ξ. Καλογεροπούλου, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Αναστασάκης, Γ. Τσαγκαράκης

Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Ξ. Καλογεροπούλου, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης

Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Ξ. Καλογεροπούλου, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Καρτόκης, Μαριάννα Πουρέγκα, Ξένια Καλογεροπούλου, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Ξ. Καλογεροπούλου, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης

Κοινό

Εξωτερική όψη Βασιλικού Θεάτρου