Ελίζα

Φωτογραφίες

Ελίζα
Θέατρο
Βασιλικό Θέατρο, 12/11/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης


Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης


Ολόκληρος ο θίασος


Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Οικονόμου, Θ. Φερετζέλης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Δ. Καρτόκης, Μ. Πουρέγκα, Α. Σπυρόπουλος, Π. Φιλιππίδης, Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης


Κοινό

Κοινό

Κοινό