Ελίζα

Φωτογραφίες

Ελίζα
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 10/11/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα

Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Κωχ, Γιάννης Αμπεριάδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Γιώργος Σφυρίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Κωχ, Γιάννης Αμπεριάδης, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Γιώργος Σφυρίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Οικονόμου, Αλέξανδρος Κωχ, Γιάννης Αμπεριάδης, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Οικονόμου, Θάνος Φερετζέλης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Θάνος Φερετζέλης