Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Αφίσες

Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς
Δρώντα μνημεία - το μουσείο "ερμηνεύει" την πόλη - Αφίσα για τη συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο
Εκδότης: Αρχαιολογικό Μουσείο
Φωτογραφικό Υλικό