Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς

Αφίσες

Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς
Αφίσα για τη συνεργασία με το Βυζαντινό Μουσείο
Εκδότης: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Φωτογραφικό Υλικό