Σε μένα μιλάς;

Φωτογραφίες

Σε μένα μιλάς;
Θέατρο
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 5/11/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


Κλέμεντ, Χαρίσης, Ορτετζάτος, Τσικάρα, Πολυζώνης, Αλέξη, Μήλιας, Αποστολίδου, Πίττας, Τζααφέρης, Κυριακίδου, Τιμόθεου, Σεϊμένης, Κουλουχασβίλι

Κλέμεντ, Χαρίσης, Ορτετζάτος, Τσικάρα, Πολυζώνης, Αλέξη, Μήλιας, Αποστολίδου, Πίττας, Τζααφέρης, Κυριακίδου, Τιμόθεου, Σεϊμένης, Κουλουχασβίλι

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό