Σε μένα μιλάς;

Φωτογραφίες

Σε μένα μιλάς;
Συνέντευξη τύπου
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 2/11/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου