Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

Αφίσες

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο
Αφίσα Φεστιβάλ
Εκδότης: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου
Φωτογραφικό Υλικό