Συμμετοχή στις Ιστορίες της Νύχτας

Φωτογραφίες

Συμμετοχή στις Ιστορίες της Νύχτας
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 26/7/2017
. Λιάκου, Άντα - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Τσιμά, Νίκος ΚαπέλιοςΝίκος Καπέλιος, Άννη Τσολακίδου, Δημήτρης Τσιλινίκος, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Ελένη Γιαννούση

Δημήτρης Τσιλινίκος, Ελένη Γιαννούση

Μαρία Χατζηιωαννίδου

Νίκος Καπέλιος, Ελένη Γιαννούση

Δημήτρης Τσιλινίκος

Άννη Τσολακίδου

Δημήτρης Τσιλινίκος, Άννη Τσολακίδου


Άννη Τσολακίδου, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Τσιλινίκος, Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Τσιλινίκος, Νίκος Καπέλιος

Άννη Τσολακίδου

Μαρία Χατζηιωαννίδου

Άννη Τσολακίδου, Ελένη Γιαννούση

Άννη Τσολακίδου, Ελένη Γιαννούση, Μαρία Χατζηιωαννίδου

Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Τσιλινίκος

Μαρία Τσιμά

Ελένη Γιαννούση

Νίκος Καπέλιος