Ιππής

Δημοσιεύματα Τύπου

Ιππής
'Διαχρονικά' πολιτικά ήθη των Ελλήνων
Θεσσαλονίκη, 29/08/1989

Αφορά παραστάσεις στο θέατρο Δάσους

. Βακαλοπούλου, Ηρώ - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό