Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Πρεμιέρα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 27/1/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αναστάσης Ροϊλός, Μαρία Τσιμά, Θάλεια Ματίκα

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Κώστας Σαντάς

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Μαρία Τσιμά, Νικηφόρος Παπανδρέου, Κώστας Σαντάς

Θάλεια Ματίκα, Δημοσθένης Παπαδόπουλος