Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Πρεμιέρα
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 27/1/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Α. Ροϊλός, Χ.Α. Παπατριανταφύλλου, Ο. Χαλκιάς, Μ. Χατζηιιωαννίδου, Λ. Παλάντζα, Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Σιακάρας, Κ. Σαντάς, Ν. Καπέλιος, Μ. Τσιμά, Σ. Βλάχου, Δ. Κοτζιάς, Θ. Ελευθεριάδου