Ντα

Δημοσιεύματα Τύπου

Ντα
DA – ΝΤΑ
Blogs, 29/1/2018

Teatro.Persinsala

New year, new collaborations. The National Theatre of Northern Greece presents Hugh Leonard’s Da as seen by Dimosthenis Papadopoulos, nurturing great expectations (and great support by the Greek National Tourism Organization for the new English super-titling programme) for a «child’s song full of naivety. A child’s song that hurts us», but that does not leave a mark.

. Chiaro, Francesco - Αρθρογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Αρχεία